Chính sách bảo mật

Sodoviet.net tôn trọng sự riêng tư của mọi Khách Hàng và cam kết bảo vệ sự riêng tư này phù hợp với chính sách bảo mật.

Chính sách bảo mật này giải thích việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân (của bạn) đã được thu thập trong quá trình bạn hoạt động trên website hay làm việc với app di động SODOVIET.

SODOVIET sẽ không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào về Khách Hàng khi truy cập website này. SODOVIET không chịu trách nhiệm về bất kỳ website nào cung cấp các phiên bản nhái của SODOVIET có chứa phần mềm gián điệp hay các thành phần nguy hiểm khác.

Website này có thể chứa những liên kết tới các trang web khác. SODOVIET không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó. SODOVIET không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website.

SODOVIET có thể cập nhật chính sách bảo mật. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thi thoảng nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

Với các câu hỏi về chính sách bảo mật, xin vui lòng email hoặc đường dây nóng về cho chúng tôi tại trang liên hệ.

Địa chỉ: 79 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: +84 528 27 6686
Email: [email protected]
Website: https://sodoviet.net